Close

Jeden z kláštera

8. 7. 2009 Vtipy

Novic přijde do kláštera, opat ho provází po celém klášteře, ukazuje mu celu, kde bude bydlet, jídelnu, kde bude jíst, modlitebnu kde budou ranní modlitby, kapli, kde budou mše, záhonky, které bude okopávat, kuchyň,kde bude pomáhat a nakonec ho zavede [klikněte zde…]

Zákon o potulných cikánech

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1927. II. volební období. 4. zasedání. Tisk 459. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 415) o potulných cikánech a podobných tulácích. Ústavně-právní výbor jednal ve schůzích dne 21., 22. a 23. června [klikněte zde…]

Bratr Paroubek o Vítězném únoru

Beseda pamětníků Února s nejmladší generací Československé strany socialistické

ÚNOR ODKAZEM I VÝZVOU

KRÁL: …nová stranická generace, která se nyní zapojuje ve stále větší míře do stranického a veřejného života, má na stranickou činnost daleko větší požadavky. Mimo jiné také proto, že socialismus je pro ní naprostou samozřejmostí, o které se už ani nemusíme bavit. Jednou z příčin, proč je tomu tak, je, že veškerý náš život, výchova ve školách, je organizován na principech vědeckého socialismu a z tohoto hlediska také ke stranické činnosti přistupují. Jejich vztah k únoru 1948 tedy spočívá v tom, že ve straně hledají možnost pokračovat v jeho odkazu a dále – hledají prostřednictvím naší strany možnost předkládat a vyjadřovat kvalifikované podněty pro zlepšení našeho života v současnosti i v budoucnosti při rozvoji naší vlasti.

O našem podivném vztahu k nahotě

14.6.2006 | Milan Fridrich Nahota. Stěží najdete pichlavější společensko-mravní téma. O víkendu Prahu brázdila skupina naháčů protestujících proti benzínové dopravě a ropě. Událost jsme v televizi natočili a přemýšleli, co s ní? Těžko se dala zařadit do zpráv, protože houpající [klikněte zde…]

Kojenec a šest milionů

15.2.2006 | Jana Mihovičová Roční pobyt dítěte v dětském domově stojí společnost asi 250 tisíc, rok v kriminále je obdobně nákladný. Život feťáka je ještě dražší. Podle terénních pracovníků musí narkoman nakrást měsíčně zboží asi za 50 tisíc, aby si [klikněte zde…]